Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

.

Czas na odstąpienie od umowy 14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący

.

Dane sprzedawcy :
N-tel Jakub Łyszkowski 
Bankowa 1 05-600 Grójec
Nip: 797-183-32-55

.

.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Oświadczam, że zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenckich (Dz. U. 2014R poz 827) odstępuje od umowy sprzedaży następujących towarów:
Nazwa towaru/ nr zamówienia: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………..………………..


Data zakupu: ……………………….. Data odbioru towaru: ……………………………………………….

.

Moje dane (Imię, Nazwisko, Adres): ………………………………………………………………….………...


…………………….……………………………….………………………………………………………………………...


Proszę o dokonanie zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r  o prawach konsumenta:


na numer rachunku bankowego:

.
__ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ 


w inny sposób:
…………………………………...........…...........…………………………………………………….


Miejscowość, data: ………………………..

.

Podpis: …………………………………